top of page

Stratejik Yönetim Nedir – Sürdürülebilir Stratejik Yönetim Ortamı Nasıl Oluşturulur?

Strateji kavramı işletmeden pazarlamaya, askeriyeden ekonomiye birçok alanda kendine yer edinmiş bir terminoloji olarak öne çıkar. Tanımsal olarak hedefe ulaşmak için belirlenen yöntemlerin tümünü ifade eden bu kavram, yöntem belirleme sanatı olarak da anılır. Strateji konusunda önde gelen isimlerden biri olan Peter Drucker ise stratejik yönetim tanımı kapsamında; hedeflenen bir iş, misyon ya da vizyonu baştan sona düşünerek temellendirmek olduğunun altını çizer. İşe daha teknik boyuttan bakıldığında ise stratejik yönetimin çok daha işlevsel bir amaca hizmet ettiğini görürüz: Yönetim süreçlerinde alınan kararların sistematize edilerek verimliliğin sağlanması.

Fakat bunu sunmak adına da sürdürülebilir şekilde işlerlik sağlayacak bir stratejik yönetim mekanizmasının geliştirilmesi gerekir. Bu mekanizma, kurumsal yapıların yönetim süreçlerini optimize ederek kurum içerisinde yöneticileri alınan tüm kararlarda stratejik düşünmeye teşvik ederek onları stratejik aksiyonlar alma konusunda cesaretlendirecek bir kurum kültürü yaratılmasına olanak verir.

Kurumsal Yapılarda Stratejik Yönetim Mekanizması Nasıl Geliştirilir?

Kurumsal yapılarda stratejik yönetim mekanizması geliştirmek çok yönlü ve kapsamlı bir kurumsal dönüşüm sürecini gerektirir. Böylesine bir değişim salt yönetim kademesinde yer alan yöneticilerin inisiyatifleri doğrultusunda değil, aynı zamanda eş zamanlı olarak kullanılacak olan teknolojik araç ve sistemlerin katılımıyla da mümkündür. Fakat yine de bu dönüşüm sürecinde inisiyatif kullanacak olan vizyoner liderle ve yöneticilerin stratejik yönetim dönüşümünü hızlandırma ve tüm sürece yayma konusunda alacakları inisiyatif mekanizmanın kurum içerisinde yayılması için kilit rol oynayacaktır. Bu noktada stratejik yönetim mekanizmasını geliştirmek için atılması gereken adımları şu şekilde listelemek mümkündür:

Stratejik Düşünme Becerisine Sahip Vizyoner Lider ve Yöneticiler

Yerleşmiş ve kuruma fayda sağlayan bir stratejik yönetim mekanizması için kilit noktalardan biri açık fikirli, sistemli düşünme beceresine sahip vizyoner lider ve yöneticilerdir. Hem karizmatik hem de entelektüel anlamda çevresinde etki bırakabilecek yetkinliğe sahip bu liderler, alınan kararların sorgulanarak geliştirilebileceği bir ortam yaratılmasına ön ayak olurlar. Böylelikle de karar alma süreci sistematik ve etkileşimli bir şekilde stratejik düşüncenin de etkili olduğu bir ortamda gerçekleşir.

Uygun Teknoloji ve Araçların Kullanılması

Stratejik yönetim için bir diğer önemli nokta ise karar alma sürecinde dayanak oluşturacak verilerin, fikirlerin ve içgörülerin sağlanması gerekir. Bunun sağlanabilmesi adına kurum içerisinde bilişsel veri teknolojileri, alınacak kararla alakalı estimasyon geliştirilmesini sağlayacak veri akışına olanak verir. Bunun yanı sıra aynı endüstride faaliyet gösteren diğer rakiplerle alakalı sistematik bilgi akışı sağlayan rakip analiz araçları da uygulanabilir stratejik yönetim altyapısı oluşturabilmek adına oldukça faydalı bir bağlam sunar. Datapare gibi yazılım odaklı bilişim sistemlerini kullanarak sektörle alakalı anlamlı benchmarkingler yapılabilir ve oyunun kurallarını değiştirecek stratejik aksiyonların alınması sağlanabilir.

Analitik Düşünce ve Açık Fikirliliği Öne Çıkaran Kurum Kültürü

Stratejik karar alma mekanizmasına sahip bir organizasyon oluşturmak için bir diğer önemli etken de analitik düşünce ve açık fikirliliğin söz konusu olduğu bir atmosfer yaratmaktır. Özellikle iç iletişim süreçlerinde diyaloğu kısıtlayan, yöneticilerin ve çalışanların kendilerini ifade edebildikleri ortamı zedeleyen kısıtlayıcı bir atmosfer, analitik düşünce karşısındaki en büyük engeldir. Karşılıklı etkileşim yaratıcı fikirleri ve vizyoner beyinleri besler. Bu noktada diyaloğu öne çıkaran, fikirlerin ve düşüncelerin rahatlıkla ifade edildiği farklı renkleri bir arada barındıran bir yapı, düşünsel açıdan zengin bir nüans oluşturacak dolayısıyla da stratejik düşüncenin kurum içerisindeki gelişimini hızlandıracaktır.

Stratejik Yönetimde Teknoloji Kullanımı Neden Önemli?

Finanstan pazarlamaya, insan kaynaklarından kaynak yönetimine bir organizasyonu oluşturan tüm birimler; yaptıkları işin kapsamı gereği ilgili teknolojilerin kullanılmasına ihtiyaç duyarlar. Yönetim kademesi de tüm birimleri kapsayan merkezi bir yapı olduğundan, stratejik etkinliği tüm alt birimlere yayabilmek için belirli teknolojik araçlara ihtiyaç duyar. Yukarıda da belirttiğimiz üzere rakip analizleri, sektör değerlendirmeleri, piyasa araştırmaları gibi strateji belirlemenin özünü oluşturan süreçler, ilgili teknolojilerin kullanımı ile çok daha verimli bir şekilde koordine edilebilir.

Özellikle karar alma süreçlerinde kullanılacak rekabet ortamı analiz yöntemleri; kurumlara faaliyet gösterdikleri pazarları domine etmelerine yardımcı olacak ve onlara stratejik üstünlük sağlayacak içgörüler sunabilir. Bu bilgiler ışığında da oturmuş bir stratejik yönetim mekanizması için teknoloji kullanımının elzem olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.38 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page